Geguritan
Geguritan Jefrianto

Geguritan Jefrianto

Parikena

Lan ana ing tanganmu
Dakliwati wali dalan-dalan kang
nate mbokcritakake

Babagan kang arep disawang
Babagan kadhangkala mujud
Minangka palang lan wahana
kanggo nglanglang

Apa ing tanganmu isih ana jenengku?
wasta kang dironce mawa lagu sajeroning atimu

Angidungake carita-carita liya
kang saiki dadi dohing papan palungguhan
ingsun kalawan sira

Sokanegara, 2020

Hestudriya

Mung dalan-dalan kang setya
lawan tulus angasungake
geguneman kalaning
angin sepi rasa
lan wewayangan
andhapuk dhiri
minangka wewacan

Ning ana pari
ana matari
ana idi
ana siji

kang ngawe-awe
anyaut laras
kang lepas
anglukis paras

Baturraden, 2019

Ing Pamulaning Sasi Juni

Sawise langit katon abang
ing brang kulon kana kae

dakeja maneh jenengmu

kadya meruhi pari
kang kalunturan sunar matari
sajeroning katiga dawa

kang angin-angine
anggurat kapangku

ing teja ing nora kinira
sapira tebane

Saiki wus manjing mring sasi Juni
: sasi kang nate dirantam
dening sawijining kawi
minangka tetembungan adi

Ing sasi iki
dakrembug maneh pangelingan
pangelingan kang nate denlakoni

Kasuwuna
dadi caos bekti

mring urip kang wus linambaran arsa
antara titah-titah kang mujudake sunyata

Baturraden, 2018

Ayodya Gatra

Tetuwuhan sesenggolan
natkala angin kemepyak
nakonake kabar mring awak
kang suwe tumegak

Keprungu swara-swara liya
sajerone dhadha memper
pawarta-pawara saka
mangsa kang tanpa nama

Swara-swara iku
dakrasa wus mbokrungu
nalikane hawa angrambati raga

amedhar sabda kang wus kayasa

Baturraden, 2017

Bengawan ing Puraketa

Kutha-kutha anganam carita-carita
kang diilekake lumantar bengawan
kang saba saka arga lan desa-desa

Carita iku tumeka
dadi wewayangan:

panguripan kang salin-sumalin
antara graita, jangka lelawan
sabda

Baturraden, 2017


Jefrianto, kelahiran Kroya, Cilacap. Menulis dalam dua bahasa, Jawa dan Indonesia. Buku berbahasa Jawanya yang telah terbit, Antologi Geguritan Prabayekti (2017) dan Antologi Esai Teja ing Ambara (2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *