Geguritan
Geguritan <strong>Hanis Akroh Fahirin</strong>

Geguritan Hanis Akroh Fahirin

Suluk Alam Padhang


Sukma iki tansah ngelambrah

Sapa kang bisa ngunci
Kejaba nur suci Muhammad
Wiwitan jagad
Emban kinasih umat

Akal tan kena dinyana pangarepe
Ngumbara ing bawana
Manitis tresna
Kaya lelakune tapa ngidang
tanpa raga

Pawisik macapat
Dengung ing telaga Arsy
Mudun dumugi mustaka

Dadi piweling jaga priyangga

Pati, 2022

Karma Prarabdha

Tumekamu ora bebayani
Ora gawa memala
Apa manih wethala                          

Jumeneng marang kasunyatan
Peparing wanugraha
Mituduhi kasinambungan alam Kamaloka
Uga Lima Tattwa

Aku ora gampang kagudha
Kuat budhi mlampahing Wot agil-agil
Amargi atiningsun madhep Hyang Jagat Pramudhita

Pati, 2022

Cahya Sajati

Sumamburating manah kanthi luhur
Pasuryaning swargi
Sumebar arum kasturi
Jembaring kawaskitan

“Nurun ‘alan nur”
Cahya kang sambara
Ngaca ing Nabhas tala
Nuturi andhap asar

Cahya sajati
Pangandhika lembah manah
Ngudarasa atma sakdurunge pejah

Pati, 2022

Bhakti Nagari

Sanajan papan panggonmu kebak kisruh
Netramu katutup gumregrahing sasana nagari
Lumakumu kasandung kahanan
Pundakmu mikul nasib kang ora pesti

Ananging hurip kedah ngabekti
Aja gampang gumantung marang nagarimu
Kerana dekne ana jeroning sarira
Rangkulana
Kasihana
Lan dadia wong kang migunani
“Rahmatan lil ‘alamin”

Pati, 2022

 

Gayuh Suratma

Weruh pepestine hurip
Eling sangkan lan paran kang hangkrungkebi
Niti rahayu ing mukti
Wani nyingkirake pepeteng
Kelawan pasucening diri

Manggih utamaning prana
Ngelurug lan ngudhari kasamrawutan
Lantaran sasmitha Agra sandhani
Yaiku saripatining kajujuran

Pati, 2022


Penggurit:

Hanis Akroh Fahirin, kelahiran Pati tahun 1995. Menulis karya sastra. Beberapa kali menulis naskah Teater dan Website komunitas pegiat literasi. Buku pertama antologi Pesantren dan Kebudayaan( LESBUMI PWNU DIY, 2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *