Geguritan Tjahjono Widarmanto

WATU  *) kagem tengsu Watu item atossing mbiyen mbokwarisake marang akusaiki wis mletheklan thukul kembangmaneka warnakang gandane arumngebaki impenkusaben wengi. Ngawi-Surabaya GURIT IBU Ibu,anakmu lagi ambyur ing kejemeombak samodra kuthaamung dikancani selarik gurittandha isih satuhu setya marang nurani. MEDITASI WENGI sepi nambah kawibawaning wengirembulan wuda tanpa cahyaputik-putik kembangndangak marang sulistyaning wengikangen marang kerlip mbun. beksa wengi diwiwitibeksa langit    beksa bumi: […]