Geguritan Tjahjono Widarmanto

AJA KOK TUDING LANGIT aja kok tuding langit ing angkasaamerga sliramu ora bakal sanggup ngranggeh srengenge tudingen langitmu dhewe sakjroning suksmamuamarga sejatine langit kuwi sakbenere batindene bumi kuwi sejatine jasad sipate langit kuwi rahmanlan sipate bumi kuwi rakhim wujud langit kalambangake bapa: bapa angkasa!wujude bumi kagambarake ibu: ibu bumi, ibu pertiwi! Saka rahman rakhimme Gusti kang nyawiji lumantar bapa ibumutuwuh […]

Geguritan Tjahjono Widarmanto

WATU  *) kagem tengsu Watu item atossing mbiyen mbokwarisake marang akusaiki wis mletheklan thukul kembangmaneka warnakang gandane arumngebaki impenkusaben wengi. Ngawi-Surabaya GURIT IBU Ibu,anakmu lagi ambyur ing kejemeombak samodra kuthaamung dikancani selarik gurittandha isih satuhu setya marang nurani. MEDITASI WENGI sepi nambah kawibawaning wengirembulan wuda tanpa cahyaputik-putik kembangndangak marang sulistyaning wengikangen marang kerlip mbun. beksa wengi diwiwitibeksa langit    beksa bumi: […]